WEBSITE ONDER CONSTRUCTIE

NUwerkvinden.nl is:

  • een arbeidsbemiddelingsbureau ontstaan uit “Boventallig Personeel”;
  • gebaseerd op de concrete behoefte van werkgever en werknemer;
  • gespecialiseerd in het verbinden van mensen en organisaties.

Wij bieden:

  • Werving en selectie.
  • Detachering.
  • Uitzending.
  • Re-integratie: élke kandidaat wilt investeren in zichzelf en de nieuwe werksituatie (win-win situatie).
  • Kennisoverdracht van en samenwerking tussen 45+ en jongere werknemers.
  • Jobcoaching.
  • Outsourcing: wij nemen het arbeidscontract van uw boventallig personeel over en begeleiden hem of haar naar nieuw werk.

NUwerkvinden.nl heeft ook aandacht voor 45+  

Sinds de Kredietcrisis startte in 2008 heeft een aantal mensen hun baan verloren. Dat betrof mensen van allerlei leeftijden. Echter, voor 45+’ers is het lastig gebleken weer een baan te vinden. Sommigen raakten langdurig werkloos en belandden in een uitkering.

Echter, NUwerkvinden.nl heeft geconstateerd dat zich onder de (werkloze) 45+’ers prima kandidaten bevinden met goede werkervaringen en kwalificaties.

Wij schakelen daarom met UWV, Sociale Diensten van gemeenten en werkgevers om mensen uit deze groep weer een baan te gunnen.

Nieuwe Trainingen

Opmaak CV

Wij geven graag wat tips over het opzetten van een CV.

Informatie

Sollicitatietraining

Wij geven tips en advies, oefenen op verschillende manier de sollicitatie.

Informatie

Beroepenschatkist

We gaan samen op zoek naar de grote schat, wat moet daarin zitten?

Informatie

Teambuilding

We leren om te gaan met een groep en we leren als groep elkaar te begrijpen.

Informatie

Leiding geven

Leren leiding geven aan grotere en kleinere groepen.

Informatie

Passie/KRACHT/waarden

Ontdek wat u onderscheidend maakt.

Informatie

Wilt u meer informatie?  Neem direct contact met ons op

 

Boventallig personeel

Overname van boventallig personeel. De oplossing voor werkgevers en werknemers, directe overnamen van het arbeidscontract. Medewerkers die door een professionele loopbaanbegeleider begeleid worden. Boventalligpersoneel.nl bied verschillende workshops, trainingen, omscholingsmogelijkheden en professionele coaching.